Akredytacja - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Zarządzeniem nr 14/2010 z dnia 29.07.2010  Dyrektor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu wprowadził do Zakładów Naukowych  politykę jakości zgodną z  wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005) „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. 
Rezultatem realizacji tej polityki było uzyskanie przez Pracownię Promieniowania Niejonizującego Zakładu Szkodliwości Fizycznych, Fizjologii Pracy i Ergonomii akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji NR AB 1459.

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo