Pracownia Badań Psychotechnicznych - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Pracownia Badań Psychologicznych

Pracownia jest wpisana pod numerem 301/2018 do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

W pracowni wykonywane są badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz dla potrzeb medycyny pracy.

BADANIA KIEROWCÓW

Kompleksowe badania psychotechniczne:

 • kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E, T)
 • kandydatów na kierowców zawodowych
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne
 • osób skierowanych przez lekarza
 • osób skierowanych przez Starostę (np. za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub środka działającego podobnie do alkoholu, po przekroczeniu 24 punktów karnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego)
 • kierujących pojazdami służbowymi

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DLA POTRZEB MEDYCYNY PRACY

Badania psychologiczne:

 • operatorów ciężkiego sprzętu budowlanego /np. koparki, ładowarki, walca drogowego/
 • operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego /np. suwnicy, żurawia wieżowego, samojezdnego, samochodowego/
 • operatorów wózków widłowych o napędzie elektrycznym, gazowym, spalinowym
 • osób pracujących na wysokości
 • osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Ważne informacje dla badanych

Na badanie należy koniecznie zabrać:

 • dowód tożsamości /dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem np. paszport/
 • prawo jazdy /jeśli nie zostało zatrzymane/
 • okulary /jeśli są używane do prowadzenia pojazdu lub do czytania/
 • skierowanie na badanie /jeśli zostało wydane/

W dniu badania należy być wypoczętym.

Pracownia czynna w czwartki w godz. 9.00 – 15.00

Rejestracja telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

Kontakt tel.: +48 601 521 677, +48 32 634 11 21

e-mail: psychotechnika@imp.sosnowiec.pl

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo