Dział Planowania Zadań Naukowych - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Dział Planowania Zadań Naukowych jest jednostką podległą Zastępcy Dyrektora do Spraw Naukowych. Do podstawowych zadań Działu należy obsługa, monitoring oraz ewaluacja prawidłowej realizacji działalności naukowej w IMPiZŚ. Dotyczy to w szczególności zadań statutowych, a także projektów badawczych oraz projektów współfinansowanych z innych źródeł niż MNiSW oraz MZ. Dział Planowania Zadań Naukowych koordynuje także realizację bieżącej działalności usługowej świadczonej przez Instytut. Do zadań Działu należy także techniczne przygotowanie cyklicznych dokumentów o charakterze sprawozdawczym i aplikacyjnym: Sprawozdania z Działalności IMPiZŚ, Planu Działalności Naukowej oraz Wniosku o przyznanie dotacji statutowej.

 • mgr Paweł Ponikło
  starszy specjalista

  tel. +48 32 634 11 19
  fax +48 32 266 11 24

  mgr Karolina Król
  referent

  tel. +48 32 634 11 19
  tel. +48 32 634 12 82

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo