Hałas z udziałem hałasu niskoczęstotliwościowego. Broszura informacyjna dla pracodawców - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Hałas z udziałem hałasu niskoczęstotliwościowego. Broszura informacyjna dla pracodawców

Autor:
Krystyna Pawlas, Marta Boroń, Natalia Pawlas
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 39
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-63914-05-9

Opis: Mimo postępu technicznego i przemian na rynku pracy zawodowa ekspozycja na hałas stanowi wciąż jeden z głównych, o ile nie główny problem. Wiedza i dane o hałasie infradźwiękowym i niskoczęstotliwościowym są niezwykle skąpe. Do tej pory hałasowi infradźwiękowemu poświęcano mniej uwagi, ale w ostatnich latach zainteresowanie infradźwiękami, znacznie wzrosło ze względu na rozwój technologii wytwarzających infradźwięki i rosnący odsetek populacji eksponowanych na ten hałas. Praca przedstawia aktualny stan wiedzy. Praca przygotowana w ramach upowszechnienia wyników badań uzyskanych przy realizacji projektu II.B.09 pt.: „Opracowanie  propozycji  kryteriów oceny szkodliwości i uciążliwości hałasu z dominującym udziałem infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego w ekspozycji zawodowej” wykonanej w ramach PROGRAMU  WIELOLETNIEGO pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” II etap, okres realizacji: lata 2011-2013 finansowanego ze  środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 16 zł
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo