Komisja Bioetyczna - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Komisja Bioetyczna jest niezależną instytucją opiniującą projekty eksperymentów medycznych, stworzoną w celu ochrony godności ludzkiej podczas prowadzenia badań. Komisja sprawdza między innymi zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego, analizę przewidywanych korzyści, jak i ryzyka oraz poprawność protokołu badania klinicznego.
Podstawowe zasady Funkcjonowania Komisji Bioetycznej zostały określone w artykule 29 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 roku w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Bioetycznych oraz w Regulaminie.

Posiedzenia Komisji Bioetyczne odbywają się w zależności od potrzeb.

Komisje bioetyczne regulują następujące akty prawne w skład których wchodzą:

Ustawy: 

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 roku 

Ustawa prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku

Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 roku 

Rozporządzenia:

Ministra  Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 roku

Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 roku 

Ministra Finansów z dnia 18 maja 2005 roku

Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2008 roku

Ministra Zdrowia z dnia15 listopada 2010 roku 

Rozporządzenia wewnętrzne:

Regulamin Komisji Bioetycznej  

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo