Konkursy - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

 • K/4/2019 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia: „Dzierżawa 4 glukometrów wraz z dostawą pasków oraz jednorazowych nakłuwaczy dla Kliniki Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”. 

 • K/3/2019 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia: „Przegląd aparatury medycznej dla Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”. 

 • K/2/2019 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:„Wycena środków trwałych znajdujących się w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”. 

 • K/1/2019 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:„Wykonywanie testów specjalistycznych aparatury RTG przez okres 3 lat dla  Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”. 

 • K/21/2018 - Ogłoszenie o konkursie ofert

  Opis przedmiotu zamówienia:„Transport krwi i preparatów krwiopochodnych do i z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach oraz  innego wskazanego laboratorium”

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo