Diagnostyka laboratoryjna - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • p.o. Kierownika Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

  mgr Małgorzata Kapala

  tel. +48 32 634 11 53

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Pracuje dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Ostrych Zatruć z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, a tym samym dla jednostek służby zdrowia województwa śląskiego i  opolskiego oraz niektórych przyległych szpitali województwa małopolskiego, Oddziału Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii, Poradni Specjalistycznych, Przychodni Chorób Zawodowych  Szpitala Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej prowadzi  dyżur całodobowy dla potrzeb wymienionych jednostek.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej wykonuje rocznie około 100 tys procedur diagnostycznych, z czego  większość to specjalistyczne oznaczenia toksykologiczne. Istnieje również możliwość oznaczeń na miejscu pilnych badań biochemicznych np. parametrów krytycznych, hematologicznych, koagulologicznych, mikrobiologicznych, z zakresu analityki ogólnej i diagnostyki zatruć grzybami, co ze względu na specyfikę oddziałów znacznie przyspiesza wydanie wyników.
W celu zapewnienia wysokiego poziomu wykonywanych usług ZDL uczestniczy w systemie kontroli jakości Centralnym i Powszechnym zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, kontroli Labquality z Finlandii, kontroli firmy StandLab oraz POL Medico

ZDL współpracuje z naukowymi Zakładami Instytutu jak również z jednostkami zewnętrznymi np. ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w dziedzinie badań naukowych.

ZDL prowadzi zajęcia ze studentami Śląskiego UM w ramach praktyk wakacyjnych, jako jedyna jednostka w regionie prowadzi staże specjalizacyjne z toksykologii dla diagnostów w trakcie specjalizacji

Wykaz badań wykonywanych przez pracownie :

 • Godziny pracy

   
  Poniedziałek   07.00 - 14.35  
  Wtorek 07.00 - 14.35  
  Środa 07.00 - 14.35  
  Czwartek 07.00 - 14.35  
  Piątek 07.00 - 14.35  
   
  Dyżur
   
  Poniedziałek   14.35 - 07.00  
  Wtorek 14.35 - 07.00  
  Środa 14.35 - 07.00  
  Czwartek 14.35 - 07.00  
  Piątek 14.35 - 07.00  
  Sobota 07.00 - 07.00  
  Niedziela 07.00 - 07.00  
  Święta 07.00 - 07.00  
   
  Przyjmowanie materiałów do badań
   
  Poniedziałek   07.30 - 10.00  
  Wtorek 07.30 - 10.00  
  Środa 07.30 - 10.00  
  Czwartek 07.30 - 10.00  
  Piątek 07.30 - 10.00  
   
  Wydawanie wyników
   
  Poniedziałek   07.30 - 10.00 13.30 - 15.00
  Wtorek 07.30 - 10.00 13.30 - 15.00
  Środa 07.30 - 10.00 13.30 - 15.00
  Czwartek 07.30 - 10.00 13.30 - 15.00
  Piątek 07.30 - 10.00 13.30 - 15.00

   

  Prosimy przy odbiorze wyników badań o dowód wpłaty do wglądu z kasy IMPiZŚ

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo