Neurologiczna symptomatologia zawodowych zatruć metalami ciężkimi – problemy diagnostyczne - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Neurologiczna symptomatologia zawodowych zatruć metalami ciężkimi – problemy diagnostyczne
 
Autor: Henryka Langauer-Lewowicka
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 71
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-63914-01-1

Opis: W oparciu o własne doświadczenia i dane literaturowe autorka przedstawia neurologiczną symptomatologię zawodowych zatruć manganem, rtęcią metaliczną i ołowiem, ze szczególnym uwzględnieniem trudności przy różnicowaniu z chorobami układu nerwowego innej, niż toksyczna, etiologii. Omawia również przydatność, w ocenie toksyczności, poszczególnych badań pomocniczych – elektroencefalografii, elektroneuromiorgafii, metodyki multimodalnych potencjałów wywołanych, rezonansu magnetycznego, testów psychologicznych. Broszura ma charakter szkoleniowy. Przydatna jest zarówno dla neurologów jak i specjalistów medycyny pracy.

Miejsce wydania:
Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 16 zł
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo