Poradnie specjalistyczne - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Zapisy pacjentów na wizyty ambulatoryjne odbywają się poprzez rejestrację osobistą , upoważnioną osobę trzecią lub telefonicznie. W przypadkach nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenci przyjmowani są poza kolejnością. Decyzję o przyjęciu w trybie nagłym podejmuje lekarz.

W dniu pierwszorazowej rejestracji lub wizyty pacjent powinien posiadać:

 • skierowanie od lekarza POZ lub innego specjalisty,
 • indywidualną kartę pacjenta.

Świadczymy usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

 • Godziny pracy rejestracji

   
  Poniedziałek   08.30 - 18.00
  Wtorek 08.00 - 18.00
  Środa 08.00 - 15.00
  Czwartek 08.30 - 15.00
  Piątek 08.30 - 13.00
   

   

  Rejestracja telefoniczna
   
  tel. +48 32 634 11 21

 • Godziny pracy punktu pobrań krwi 

   
  Poniedziałek   08.00 - 10.00
  Wtorek 08.00 - 10.00
  Środa 08.00 - 10.00
  Czwartek 08.00 - 10.00
  Piątek 08.00 - 10.00
   
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo