Przychodnia Chorób Zawodowych - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Kierownik Przychodni

  Lek. med. Marek Sawicki
  tel. +48 32 634 12 21

  Sekretariat Przychodni
  tel. +48 32 634 11 14

 • Z-ca Kierownika Przychodni

  dr n. med. Violetta Socholik
  tel. +48 32 634 12 21

Do podstawowych zadań przychodni należy prowadzenie działalności orzeczniczej:

- W trybie odwoławczym i konsultacyjnym w zakresie klinicznej medycyny pracy - choroby zawodowe.

- W trybie odwoławczym badań profilaktycznych pracowników, młodzieży oraz studentów - odwołania od orzeczeń WOMP-ów.

- W trybie odwoławczym badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami-odwołania od orzeczeń WOMP-ów.

- W trybie odwoławczym badań lekarskich osób ubiegających się o lub posiadających pozwolenie na broń.

Przyjmowanie  pacjentów poprzedzone jest korespondencyjnym ustaleniem terminu badań

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo