Rada Naukowa - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Przewodniczący Rady Naukowej 

prof. dr hab. n. med. Sławomir Kasperczyk
 
Wiceprzewodniczący Rady Naukowej 
 
dr Janina Fudała, prof. IETU
prof. dr hab. n. med. Andrzej Sobczak
 
Sekretarz Rady Naukowej 
 
dr n. tech. Agnieszka Wlazło
 
Skład Rady Naukowej 
 
dr inż. Marek Haliniak
prof. dr hab. n. med. Wojciech Hanke
dr n. med. Elżbieta Janosik
dr Leszek Karski
mgr inż. Agnieszka Kozłowska
mgr  inż. Jolanta Kurek
lek.  Maja Muszyńska-Graca
prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
prof. nadzw. dr hab. n. med. Lech Panasiuk
dr hab. n. med. Natalia Pawlas, prof. nadzw. IMPiZŚ
Dr n. chem. Adam Prokopowicz
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Rudkowski
prof. dr hab. n. med. Aleksander L. Sieroń
dr hab. n. ekon. Christoph Sowada
mgr Magdalena Szuła-Chraplewska
dr n. med. Marek Tombarkiewicz
dr n. med. Roman Topór-Mądry
dr n. chem. Marzena Zaciera
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo