Szkolenia - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

Dział Szkoleń Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego kieruje ofertę szkoleniową do: pracowników laboratoriów pomiarowych czynników środowiska, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wykłady i ćwiczenia prowadzone przez profesjonalną kadrę naukową Instytutu są gwarancją wysokiego poziomu uzyskanych wiadomości. Kursy odbywają się w Instytucie. Dysponujemy kilkoma salami wykładowymi oraz posiadamy zaplecze aparaturowe wykorzystywane w ramach szkoleń obejmujących ćwiczenia praktyczne dot. wykonywania pomiarów, opracowywania wyników.

Zainteresowanych szkoleniami prosimy o:

Przesłanie do Działu Szkoleń wypełnionej karty zgłoszenia.
Formularz w formacie Word znajdujący się bezpośrednio przy szkoleniu
Uregulowanie należności (cena kursu) po otrzymaniu powiadomienia o przyjęciu na szkolenie.
Przesłanie do Działu Szkoleń kserokopii przelewu.

Cena kursu (opłata szkoleniowa) obejmuje:

  • koszty dydaktyczne
  • materiały szkoleniowe

Uczestnicy korzystający z zakwaterowania i wyżywienia, ponoszą dodatkowe koszty nie związane z opłatą szkoleniową.
W trakcie trwania kursu uczestnik otrzymuje Fakturę VAT (dot. opłaty szkoleniowej) oraz Zaświadczenie ukończenia kursu.

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo