Umowa o współpracy naukowo-badawczej - Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

W dniu 20 czerwca 2018 roku Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia  Środowiskowego w Sosnowcu zawarł umowę o współpracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i rozwojowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Umowę podpisały w imieniu Instytutu Dyrektor  Pani Renata Złotkowska oraz  w imieniu ZUS Dyrektor Oddziału w Sosnowcu Pani Elżbieta Niewiara.

Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo     Script logo     Script logo     Script logo
Script logo